Sentrum Bygg ligger sentralt til ved E6, 8 km nord for Oslo sentrum

Besøk oss

Personvern og informasjonskapsler

Når du besøker Sentrum Bygg, må du godta nedenstående vilkår uten begrensninger.

Innhold 

De opplysninger som gis på hjemmesiden er kun ment som førstehånds informasjon, og de må ikke ses på som uttømmende eller som en erstatning til den produktinformasjon som er tilgjengelig fra en autorisert MESTERHUS forhandler. Informasjon som gis på hjemmesiden er ikke juridisk bindende.

Den informasjonen som gis på hjemmesiden er ment å være så fullstendig som mulig. Sentrum Bygg forbeholder seg dog retten til å gjøre endringer når som helst og uten ytterligere forvarsel.

Personlige data fra brukere 

Personlige data som mottas via Sentrum Bygg sine hjemmeside vil bare bli benyttet til å forbedre de tjenester som Sentrum Bygg tilbyr deg som forbruker. Sentrum Bygg gjør alle anstrengelser for å sikre en forsvarlig innsamling, overføring og lagring av personlige data på grunnlag av dataenes karakter. Sentrum Bygg vil ikke misbruke dine personlige data ved å sende deg informasjon du ikke har bedt om, eller videreformidle opplysninger til en tredjepart uten din godkjennelse.

Copyright og opphavsrett 

Presentasjonen og alt innhold på hjemmesiden er beskyttet av opphavsrettslige regler. Du kan kun benytte informasjon, tekst, bilder og grafikk fra hjemmesiden til private, ikke-kommersielle formål. All gjengivelse, modifisering, overføring, publisering eller annen bearbeidelse til andre formål enn ren beskuelse, er ikke tillatt uten at spesiell skriftlig tillatelse er gitt av Sentrum Bygg.

Varemerker 

Rettighetene til alle varemerker, logoer og servicemerker benyttet på denne hjemmesiden tilhører Sentrum Bygg. Det tillates ingen bruk, permanent nedlastning, kopiering eller distribuering på noen måte av de nevnte objekter uten skriftlig tillatelse fra rettighetshaver.

Hyper-linker 

Sentrum Bygg hjemmesiden kan inneholde hyper-linker til andre uavhengige nettsteder. Sentrum Bygg kan ikke gå god for eller garantere nøyaktigheten eller riktigheten av informasjon relatert til slike hyper-linker eller andre nettsteder, og besøk av andre nettsteder linket til Sentrum Bygg hjemmesiden skjer på eget ansvar.

Ingen garanti for innhold 

Sentrum Bygg tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at informasjonen på denne hjemmesiden er korrekt. Likevel kan ikke nøyaktigheten garanteres, og Sentrum Bygg påtar seg ikke ansvar for uriktig, ufullstendig eller mangelfull informasjon på hjemmesiden. Informasjonen presenteres "som den er" uten noen form for garantier.

Begrensning av ansvar 

Sentrum Bygg fraskriver seg ethvert ansvar for skader relatert til enhver bruk av hjemmesiden, inkludert men ikke begrenset til tap eller skade forårsaket av virus på ditt datautstyr eller benyttelse av informasjon på hjemmesiden.