Dører / Andre Dørtyper / Brann og Lydklassifiserte Dører

Rapp Bomek AS

PYROTEC BRANNDØR A60 10X21V GALFAN

Dører / Andre Dørtyper / Brann og Lydklassifiserte Dører

Rapp Bomek AS

PYROTEC BRANNDØR A60 10X21V GALFAN

Pyrotec branndør A60 10X21V Galfan enfløyet karm A-IK Lås ASSA 565

Sertifisert av NCS Lisensnummer 461 vedlegg 1 Sertifisering forutsetter at montering gjøres i samsvar med godkjent montasjeanvisning og at det kun benyttes goskjent beslag på døren. Dørene leveres primet med sinkfosfatprimer og må overmales på byggplass for å få en tilfredstillende overflatebehandling. Som ytterdører anbefales at det alltid benyttes dører i galvanisert utførelse.

Lagerstatus: 7 stk. på lager

Sertifisert av NCS Lisensnummer 461 vedlegg 1 Sertifisering forutsetter at montering gjøres i samsvar med godkjent montasjeanvisning og at det kun benyttes goskjent beslag på døren. Dørene leveres primet med sinkfosfatprimer og må overmales på byggplass for å få en tilfredstillende overflatebehandling. Som ytterdører anbefales at det alltid benyttes dører i galvanisert utførelse.

Lagerstatus: 7 stk. på lager